Afazja – Turnusy rehabilitacyjne – Szkolenia dla logopedów i kadr medycznych

Mikropolaryzacja i tlenoterapia mózgu w 4 stopniowych panelach

Mikropolaryzacja i tlenoterapia mózgu
w 4 stopniowym panelu

NAJNOWSZE METODY LECZENIA I REHABILITACJI deficytów rozwojowych u Dzieci oraz uszkodzonego mózgu i różnorodnych dysfunkcji neurologicznych u Dorosłych !!!
Zabiegi te odbywają się w 4 panelach po 5, 7, 7, 7 dni w odstępach czasowych całość trwa od 6-7 miesięcy.

… czytaj dalej >>


Afazja rehabilitacja turnusy neurologiczne dla dorosłych nad morzem

Turnus neurologiczny dla dorosłych pacjentow z afazją. Mikropolaryzacja i tlenoterapia mózgu.

Turnus 2019

Ostatni turnus w tym roku: od 30 września do 14 października 2019 r. – (mikropolaryzacja mózgu)

Turnusy 2020

Termin I: od 08 maja do 22 maja 2020 r. (mikropolaryzacja mózgu)
Termin II: od 04 lipca do 18 lipca 2020 r.  (mikropolaryzacja mózgu)
Termin III: od 15 września do 29 września 2020 r. (mikropolaryzacja mózgu)
 czytaj dalej >>


Turnusy neurologiczne dla dzieci

Turnus neurologiczny dla dzieci z uszkodzeniami mózgu i rehabilitacją logopedyczną. Mikropolaryzacja i tlenoterapia mózgu

Turnus 2019

Ostatni turnus w tym roku: od 30 września do 14 października 2019 r. (mikropolaryzacja mózgu)

Turnusy 2020

Termin I: od 08 maja do 22 maja 2020 r.– (mikropolaryzacja mózgu)
Termin II: od 04 lipca do18 lipca 2020 r. – (mikropolaryzacja mózgu)
Termin III: od 15 września do 29 września 2020 r.  (mikropolaryzacja mózgu)
czytaj dalej >>


Afazja – diagnoza i leczenie u dzieci i dorosłych

Neurolog, neuropsycholog, neurologopeda – rehabilitacja afazji i mikropolaryzacja mózgu ze stymulacją funkcji na EEG Neurofeedbacku w gabinetach i na turnusach rehabilitacyjnych.


mikropolaryzacja mózgu metodą tDSCMikropolaryzacja mózgu metodą tDCS

Metoda tDCS jest jeszcze mało znana, nad którą wciąż prowadzi się intensywne badania naukowe, szczególnie w Niemczech (Uniwersytet w Getyndze), Norwegii, Francji, Angli oraz w Stanach Zjednoczonych. Metoda mikropolaryzacji komórki nerwowej polega na… czytaj dalej >>


Gabinety mikropolaryzacji i tlenoterapii mózgu z rehabilitacja poszczególnych deficytow

Żary – ul. Domańskiego 2 – (teren Szpitala 105 w Żarach)
Szczecin – ul. Kopernika 3U/1
Łódź – ul. Zawiszy Czarnego 10
Poznań – ul Ziębicka 24/1

  • Diagnostyka i leczenie deficytów mózgowych, kwalifikacja neurologa do polaryzacji – panel leczniczy trwa od 5 do 7 dni z konsultacja i diagnozą neurologiczną.
  • Leczenie deficytów pamięci, myślenia, mowy, czyli afazji, alalii, autyzmu, chorób Parkinsona, depresji, udarów, zaburzeń rozwojowych u dzieci, urazów czaszkowo-mózgowych z deficytami funkcji kory mózgowej – bez ciał obcych, rozruszników.
  • Kwalifikacje do mikropolaryzacji odbywają sie raz w miesiącu, sesje lecznicze polaryzacji mózgu – codziennie.
  • Diagnoza neuropsychologiczna, neurologiczna, neurologopedyczna.

czytaj dalej >>


Afazja, czym tak naprawdę jest?

W szeroko pojętym określeniu afazji u pacjentów często myślimy o zaburzeniu mowy, dokładnie ujmując jednym z deficytów wystąpienia afazji u pacjenta jest mowa zniesiona, zaburzona częściowo. Jeśli jednak globalnie przebadamy u kazdego PACJENTA U KTÓREGO POTOCZNIE NA BAZIE ZABURZONEJ MOWY STWIERDZA SIĘ AFAZJĘ, zauważymy deficyty w wielu często innych funkcjach kory mózgowej, stąd pacjent afatyczny to nie tylko… czytaj dalej>>


szkolenia logopedyczne

Szkolenia kierowane są do logopedów, fizjoterapeutów, psychologów i studentów.

Tematy szkolenia:

  • Neuroobrazowanie a diagnostyka funkcji kory mózgowej dzieci i dorosłych pacjentów z uszkodzeniami mózgu.
  • Różnicowanie w diagnozie Afazji i otępień. Studia przypadków.
  • Robak móżdżku, jądra podstawy a diagnoza neurologopedyczna i ocena pracy mózgu.
  • Testy do badania zaburzeń pamięci w wybranych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego.
  • Objawy zaburzeń funkcji poznawczych obserwowane w badaniu neuropsychologicznym. Diagnoza neuropsychologiczna.
  • Patofizjologia mózgu. Studia przypadków.

Termin szkoleń:

Termin I: Poznań – 7 marca 2020 r.
Termin II: Łódź – 28 marca 2020 r.
Termin III: Kraków – 18 kwiecień 2020 r.
Termin IV: Międzywodzie 16-17 maja 2020 r.

Czytaj dalej>>

Pin It on Pinterest