Afa-Med

Od kilkudziesięciu lat zajmujemy się głównie leczeniem afazji zarówno u dzieci jak i dorosłych pacjentów. Rehabilitacja pacjentów cierpiących na afazję odbywa się na organizowanych przez nas indywidualnych panelach terapeutycznych, oraz turnusach rehabilitacyjnych dla afatyków organizowanych nad morzem w Międzywodziu.

Naszym celem jest pomaganie pacjentom cierpiącym na wszelkie formy Afazji, aby ich życie, oraz życie ich bliskich stało się prostsze i łatwiejsze. Mamy w swoim dorobku wiele przykładów osób, które zostały źle zdiagnozowane, a dzięki naszej pomocy zaczęły   robić ogromne postępy.

Zajrzyj na naszą zakładkę Opinie i przeczytaj jak oceniają nas nasi pacjenci i ich rodziny.

W zakresie naszej specjalności znajduje się również:

 

 • diagnostyka uszkodzonego mózgu pacjenta,
 • funkcje kory mózgowej,
 • pacjenci neurologiczni, rehabilitacja mózgu – praksje, gnozje, ekspresje i impresje mowy i pamięci,
 • rehabilitacja neurolingwistyczna,
 • afazja,
 • uszkodzenia genetyczne, nabyte, MPD, ZD, itp.,
 • pacjenci dyzartryczni, SM, MPD,
 • udary, resekcje guzów, uszkodzenia móżdżku, pnia mózgu, powodujące zaburzenia w fonacji, oddychaniu, połykaniu, a więc poprawa odruchów połykania i oddychania,
 • masaże orofacjalne przy dyzartriach, porażeniach nerwu twarzowego,
 • dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi z grup ryzyka (0-3 lata),
 • wczesna interwencja kliniczna,
 • leczenie zaburzeń odżywiania i łaknienia,
 • wczesna logopedia kliniczna,
 • prawidłowe kształtowanie funkcji pokarmowych i oddechowych od 0 roku życia,
 • diagnostyka rozwojowa dzieci 0-3 lata oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci uszkodzonych,
 • rehabilitacją głosu i mowy pacjentów bez krtani, nauka mowy zastępczej przełykowej oraz nowego oddechu,
 • szkolenia i praktyki dla innych specjalistów, studentów (konferencje, wykłady).
dr n. o zdr. Twardochleb Zofia

dr n. o zdr. Twardochleb Zofia

specjalista mikropolaryzacji uszkodzonego mózgu

 

Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z dziedziny logopedii, następnie w Lublinie i w Gdańsku afazjologię i neurologopedię. Na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Warszawie wczesną interwencję kliniczną, wczesną logopedię kliniczną, wczesne wspomaganie i rehabilitację neurologiczną dzieci z uszkodzeniami od 0 roku życia.

Absolwent Akademii Medycznej, uzyskała specjalizację do działań leczniczo-rehabilitacyjnych pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi oraz pacjentów bez krtani.
Ukończyła kilkadziesiąt kursów, szkoleń z zakresu rehabilitacji neurologicznej, neurologopedycznej pacjentów z uszkodzeniami CUN, upośledzonych umysłowo, dyzartrycznych, autystycznych itp.

Jest od kilku lat pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego, szpitali na oddziałach neurologicznych z pododdziałami udarowymi w Żarach i Zgorzelcu ponadto prowadzi prywatne gabinety medyczne jak również zakontraktowane z NFZ.

Prowadzi szkolenia, warsztaty, praktyki dla studentów i specjalistów.

Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia na rzecz pacjentów neurologicznych z uszkodzeniami mózgu. Od kilku lat organizuje charytatywnie pomoc dla rodzin pacjentów poudarowych i uszkodzonych neurologicznie.

Prowadziła przez lata wolontariat w dziedzinie rehabilitacji głosu i mowy zastępczej pacjentów bez krtani współpracując przy tym z Lubuskim Towarzystwem Osób Laryngektomowanych.

Od lat kilku organizuje turnusy leczniczo-rehabilitacyjne dla pacjentów uszkodzonych neurologicznie a zwłaszcza dla afatyków z uszkodzeniami mózgu. To turnusy z pełną obsługą medyczną i rehabilitacją afazji, rehabilitacja ruchową, psychologiczną i neurologiczną.

Współpracuje ze szpitalami, klinikami i specjalistami z dziedziny neurologii klinicznej, rehabilitacji neurologicznej, ośrodkami rehabilitacyjnymi itp.

Marta Szczepańska

Marta Szczepańska

Psycholog specjalność kliniczna. Specjalista EEG Biofeedback oraz badań nad Mikropolaryzacją mózgu .

 
Działania oraz zakres pracy są głównie kierowane do grupy osób z organicznym uszkodzeniem mózgu, osobami po udarach, wypadkach oraz dzieci z deficytami rozwojowymi i obejmują diagnozę oraz terapię neuropsychologiczną. Moja praca polega na ocenie sprawności procesów poznawczych przede wszystkim:
 
 • zaburzeń pamięci,
 • koncentracji uwagi,
 • mowy,
 • zdolności  myślenia,
 • jak również procesów emocjonalno-osobowościowych.

W trakcie badania neuropsychologicznego stosuje są liczne testy i metody eksperymentalne. Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest ocena jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. Ponadto pozwala ona z  dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodów czysto psychologicznych, np. emocjonalnych. To rozróżnienie jest kluczowe dla późniejszego wyboru sposobu leczenia pacjenta. Uzyskane wyniki diagnozy neuropsychologicznej pozwalają poznać moce i słabe strony w zakresie procesów poznawczych danej osoby, ocenić postęp choroby i skuteczność leczenia. Są kluczowe dla określenia stopnia inwalidztwa, mogą być przydatne dla potrzeb spraw sądowych czy orzecznictwa rentowego (ZUS).

Także Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z deficytami neurologicznymi .

To działania terapeutyczne, trening poznawczy, specjalistyczne ćwiczenia, mające na celu redukcję objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych, powstałych na skutek organicznego uszkodzenia mózgu, tak by ułatwić pacjentowi powrót do samodzielnego funkcjonowania, pracy zawodowej, nauki szkolnej, prowadzenia pojazdu. Wśród obszarów działania rehabilitacji neuropsychologicznej wymienić należy między innymi:

 • trening pamięci w przypadku chorych z zespołem amnestycznym, otępieniami,
 • rehabilitacja zaburzeń mowy wśród pacjentów z afazją,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych,
 • ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, np. w pomijaniu stronny,
 • leczenie i rehabilitacja zaburzen odżywiania i łaknienia za pomocą mikropolaryzacji mózgu.

Psychodietetyka kliniczna dla pacjentów-dobór diet,suplementów itp

Nasza oferta

Konsultacje neurologiczne

Konsultacje neurologiczne

Diagnoza deficytów pouszkodzeniowych mózgu    KONSULTACJA nr 1 Diagnoza - deficyty pouszkodzeniowe mózgu, udary, urazy czaszkowe, uszkodzenia okołoporodowe- USG przezciemiączkowe neuroobrazowanie - omówienie, odczyt, diagnoza funkcji kory mózgowej.  ...

czytaj dalej
Neurorehabilitacja po COVID-19

Neurorehabilitacja po COVID-19

Neurorehabilitacja pacjentów po przebytymCOVID-19Otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń od pacjentów, u których wystąpiły zmiany pocovidowe z pytaniem, czy możemy im pomóc. Odpowiedź oczywiście brzmi TAK.Jeżeli zaobserwowałeś u siebie lub swoich bliskich zmiany takie jak:...

czytaj dalej
Rehabilitacja pacjentów z Afazją

Rehabilitacja pacjentów z Afazją

Rehabilitacja pacjentów z AfazjąNajwiększą ilość pacjentów z afazją stanowią pacjenci po udarach niedokrwiennych (80%), dalej w kolejności udary krwotoczne, krwiaki, resekcje guzów – czyli wszystkie te przypadki, które powodują uszkodzenia mózgu i jego wyższych...

czytaj dalej
Wczesna interwencja kliniczna małego dziecka

Wczesna interwencja kliniczna małego dziecka

DRODZY RODZICE !
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nieprawidłowości w rozwoju dziecka, które ujawniają się już w pierwszych miesiącach i latach życia. Im wcześniej zostaną dostrzeżone i im prędzej dziecko zostanie objęte fachową pomocą i rehabilitacją, tym większe są szanse na to, że deficyty te nie pogłębią się lub nawet zostaną całkowicie wyeliminowane.

czytaj dalej

Masz pytania?Napisz do nas

 

Afa-Med Centrum Neurorehabilitacji

Nasze oddziały:

  • Żary – ul. Domańskiego 13 – (wjazd od ul. Spokojnej, teren 105 Szpitala Wojskowego)
  • Łódź – ul. Zawiszy Czarnego 10
  • Poznań – ul. Dąbrowskiego 36/19

Rejestracja: 8:00-18:00 codziennie
dr n. o zdr. Twardochleb Zofia - tel. +48 516 133 423,
Szczepańska Marta - tel. +48 510 263 976,
e-mail: z.twardochleb@wp.pl