Nasz sprzęt wykorzystywany podczas neurorehabilitacji

W naszym Centrum Neurorehabilitacji Afa-Med, poza doskonałą wiedzą i doświadczeniem naszych pracowników, stawiamy również na najlepszy dostępny sprzęt. Nasze metody rehabilitacji przynoszą doskonałe efekty, jednak wszystko to jest zawsze wspierane urządzeniami diagnostycznymi i rehabilitacyjnymi w najlepszej dostępnej jakości.

EEG głowy z holterem

EEG głowy z hotlerem - sprzęt Afa-Med

Światowej klasy sprzęt wspomagający diagnostykę mózgu.

Kieszonkowy system SmartBCI zapewnia precyzyjną akwizycję sygnału i większy komfort dla pacjenta. Poza tym umożliwia większą elastyczność dla lekarza w środowisku domowym. Przenośny system SmartBCI zawiera głowicę z 32 kanałami, która pozwala nawet na 24-godzinne nagrywanie sygnału EEG na jednym ładowaniu. Czepek z elektrodami na kolodium.

Najważniejsze cechy:

 • Lekka i kompaktowa głowica
 • Bezprzewodowy interfejs Bluetooth
 • Adapter na elektrody, odporne na dotyk
 • Bieżący pomiar impendancji
 • Możliwość monitorowania sygnału

Najnowsza wersja Biofeedback do stymulacji mózgu  – funkcji kory mózgowej

Biofeedback do stymulacji mózgu - sprzęt w Afa-Med

3-kanałowy Aparat EEGDigiTrack Biofeedback

Trening/terapia EEG Biofeedback (Neurofeedback)

Sprzęt ten pozwala na doskonalenie funkcji poznawczych mózgu i poprawę jego pracy, a tym samym lepsze funkcjonowanie całego organizmu. Jest metodą stosowaną w terapii dzieci z problemami szkolnymi, nadpobudliwych, u osób po urazach mózgu, w terapii niektórych schorzeń psychicznych, a także w celu poprawienia koncentracji lub jako trening relaksacyjny dla osób zdrowych.

  Polaryzator tDCS z opcją HD

  Polaryzator tDCS z opcją HD

  Pierwszy w kraju polaryzator tDCS z opcją HD do celowanego leczenia i rehabilitacji uszkodzonego mózgu, bezsenności, depresji, zaburzeń łaknienia i odżywiania.

  Mózg pobudzany prądem przy mikropolaryzacji odpowiednimi metodami, celowanym leczeniem na sprzęcie którego jesteśmy posiadaniu z opcją HD – certyfikowany medycznie. Jako pierwszy w naszym kraju jest nadzieją dla pacjentów na powrót funkcji kory mózgowej uszkodzonej w rożnego rodzaju chorobach neurologicznych, wypadkach komunikacyjnych, czy spowolnienia procesów demencyjnych.

  Ten typ rehabilitacji uszkodzonego mózgu  na pierwszym w kraju sprzęcie, do celowanej rehabilitacji mózgu w odpowiednich punktach, daje szanse pacjentom np. z afazją na niwelowanie zaburzeń pamięci, rozumienia, funkcji pamięci słownej itp. To poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, niwelowanie bezsenności, zaburzeń łaknienia, oraz pozostałych funkcji w tym ruchowych jak również depresji.

  W trakcie mikropolaryzacji mózgu w ciężkich dyzartrycznych przypadkach stymulujemy funkcje kory mózgowej różnymi metodami związanymi z rehabilitacją impresji i gnozji. Używamy przy tym dostosowanych sprzętów, oraz neurotechnologii w dziedzinie komunikacji dodatkowej, wspomagającej i alternatywnej.

  Sprzęt rehabilitacyjny w Afa-Med
  Sprzęt rehabilitacyjny w Afa-Med
  Sprzęt rehabilitacyjny w Afa-Med
  Pamietajmy, że sam sprzęt bez szczegółowej diagnostyki mózgu nie tylko na bazie neuroobrazowania, EEG głowy z mappingiem w 3D, ale i badania funkcji w mózgu daje efekt naprawczy. Oczywiście przy odpowiednio dostosowanych metodach rehabilitacji mózgu dodatkowo.

  Neuroforma

  Neuroforma - sprzęt rehabilitacyjny w Afa-Med

  Neuroforma to produkt medyczny opracowany w oparciu o wyniki niezależnych badań w dziedzinie neurorehabilitacji. Zapewnia bogatą ofertę ćwiczeń z zakresu:

  • motoryki małej i dużej
  • orientacji przestrzennej
  • torowania proprioceptywnego
  • ćwiczeń relaksacyjnych (oddechowych)
  • ćwiczeń napięcia twarzy – mimiki, modelowania
  • ćwiczeń uwagowych
  • ćwiczeń dla osób z zaburzoną pamięcią krótkotrwałą oraz z zespołem zaniedbywania jednostronnego.

  To sprzęt tak faktycznie do korelacji funkcji impresji czyli rozumienia prostego,złożonego,wybiórczego z ekspresja mowy,gnozja,myśleniem logicznym,pamięcią z hipokampa,czołowego płata ,ciemieniowego i skroniowego z funkcjami ruchowymi kończyn .

  Zastosowanie Neuroformy:
   
  rehabilitacja procesów poznawczych (pamięć robocza, uwaga, planowanie, percepcja wzrokowa, myślenie logiczne)
  zaburzenia integracji sensomotorycznej (problemy z napięciem mięśniowym i koordynacją ruchową, koordynacją wzrokowo-ruchową, synchronizacją ruchów, równowagą) choroby neurodegeneracyjne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, ataksja, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona) udary, urazy mózgu, trudności szkolne wynikające z zaburzenia funkcji sensomotorycznych (problemy z koncentracją, ADHD, zaburzenia czasu reakcji, skupienie, przerzutność i selektywność uwagi, planowanie działania).
  dysleksja (słaba koordynacja ruchów całego ciała, kłopoty z utrzymaniem równowagi, słaba sprawność rąk, słaba orientacja w schemacie ciała, percepcja i dyskryminacja bodźców wzrokowych)
  chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka)
  profilaktyka osób w podeszłym wieku.
  Neuroforma - sprzęt rehabilitacyjny w Afa-Med

  Zastosowanie

   

  • rehabilitacja neurologiczna
  • rehabilitacja neuropsychologiczna
  • kinezyterapia
  • geriatria
  • rehabilitacja pourazowa
  • wsparcie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością
  • profilaktyka prozdrowotna

  Usprawnienie funkcji poznawczych

   

  • skupienie uwagi
  • hamowanie reakcji odruchowych
  • pamięć
  • operowanie posiadaną wiedzą
  • percepcja wzrokowa
  • rozwiązywanie problemów
  • liczenie i czytanie
  • podejmowanie decyzji

  Usprawnienie funkcji ruchowych

   

  • ruchomość stawów
  • siła i wytrzymałość mięśni
  • koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • synchronizacja i kontrola ruchów
  • szybkość reakcji
  • koordynacja ruchów przeciwstronnych
  • trening równowagi
  • dystrybucja obciążenia

  Cyber Oko

  Cyber Oko - sprzęt rehabilitacyjny w Afa-Med

  Cyber Oko – jak wiemy to sprzęt do diagnostyki i rehabilitacji pacjentów głęboko dyzartrycznych z tetraparezami itp. którzy są w komunikacji alternatywnej na bazie wzroku. Dyzartryczność zwłaszcza głęboka często ma zachowane wszystkie funkcje poznawcze prócz ekspresji mowy, czyli werbalizacji – stąd tak ważna jest diagnostyka wszystkich funkcji kory mózgowej. Jak się okazuje nasza dr n.med. i n.o zdr. Marta Szczepańska świetnie prowadzi diagnostykę funkcji poznawczo-wykonawczych, pamięci, koncentracji, myślenia logicznego, gnozji, impresji itp. właśnie na tym sprzęcie. Dodatkowo diagnozujemy tu afazje i różne inne zaburzenia. Uważamy, że sprzęt ten może służyć i do diagnostyki, a jednocześnie Neurorehabilitacji zaburzonych, niedokształconych funkcji w mózgu. To jedna z wielu naszych metod diagnostyczno-neurorehabilitacyjnych. Zapraszamy.

  od 25 czerwca do 6 lipca 2024 r.

  Turnus dla dziecidorosłych nad morzem w Hotel Gryf Miedzywodzie

  od 17 do 28 sierpnia 2024 r.

  Turnus dla dziecidorosłych nad morzem w Hotel Gryf Miedzywodzie

  Masz pytania?
  Napisz do nas

  Afa-Med Centrum Neurorehabilitacji

  Nasze oddziały:

  • Warszawa Bialołęka ul. Brzeziny 8 C – Zadzwoń i umów wizytę +48 516 133 423
  • Łódź – ul. Zawiszy Czarnego 10
  • Poznań – ul. Miedzyborska 33A
  • Wrocław  adres podamy niebawem, zapraszamy do rejestracji

  Rejestracja: 8:00-18:00 codziennie

  dr n. med. i n. o zdr. Twardochleb Zofia - tel. +48 516 133 423,

  dr n. med. i n. o zdr. Szczepańska Marta - tel. +48 510 263 976,

  e-mailz.twardochleb@wp.pl

  4.5/5 - (22 oceniło)