Turnus neurologiczny dla dorosłych pacjentów z afazją.

Mikropolaryzacja i tlenoterapia mózgu.

Terminy turnusów 2020

Międzywodzie

od 08 maja
do 22 maja 2020 r.

W przypadku utrzymującej się epidemii wirusa, turnus będzie przeniesiony, do wyboru na dwa terminy:
04 -18 lipca 2020 r.
15 – 29 września 2020 r.

Międzywodzie

od 04 lipca 
do 18 lipca 2020 r.

Międzywodzie

od 15 września 
do 29 września 2020 r.

Na turnusie
odbywać się będzie:

 • diagnostyka funkcji kory mózgowej-mowy, rozumienia, pisania, czytania, myślenia itp.,
 • badania zaburzeń wyższych czynności nerwowych w tym pamięci – neuropsycholog,
 • mikropolaryzacja mózgu (wg kwalifikacji neurologa podczas turnusu),
 • tlenoterapia mózgu (wg kwalifikacji neurologa),
 • neuroterapia i stymulacja uszkodzonych funkcji – rehabilitacja afazji, dysartrii,
 • EEG-Neurofeedback w wybranych przypadkach – sprawdzająco pracę mózgu,
 • fizjoterapia i rehabilitacja ruchowa.

Kadrę turnusu
stanowić będą:

 • lekarz neurolog,
 • neuropsycholodzy w tym doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
 • neurologopeda,
 • neuroterapeuci -EEG – neurofeedback,
 • certyfikowany specjalista rehabilitacji tDCS – mikropolaryzacji mózgu,
 • terapeuta tlenoterapii mózgu,
 • fizjoterapeuci,
 • pielęgniarka,
 • lekarz ośrodka.

Ośrodek rehabilitacyjny
Metamorfoza 

ul. Szkolna 3, 72-415 Międzywodzie

Wyjątkowa lokalizacja zaledwie 150 m od morza. Ośrodek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Cisza i spokój tego miejsca zapewnia komfort wypoczynku i rehabilitacji. Na terenie ośrodka do dyspozycji jest basen letni z podgrzewaną wodą (temp.25 °C), o wymiarach 3,75m x 8,25m x 1,3m.

Każdy pacjent przywozi dokumentację medyczną z EEG głowy z ostatniego roku. Na turnusie odbywać się będą rehabilitacje i zabiegi według ustalonych z neurologiem i lekarzem ośrodka rodzajów zabiegów. Decyzją kadry i diagnostyką uszkodzonych funkcji w mózgu, zostaną prowadzone u poszczególnych pacjentów wybrane neuroterapie i zabiegi rehabilitacyjne.

Cena turnusu nie ma wpływu na ilość zabiegów oraz ich rodzaj.

Mikropolaryzacja odbywa się w trzech panelach. Po zakończeniu turnusu, pacjenci mają możliwość kontynuacji mikropolaryzacji w pozostałych dwóch panelach, oddzielnie płatnych w wybranych miejscowościach Łódź, Szczecin lub Żary (według uznania).

Całkowity koszt turnusu:
dla pacjentów wynosi 7.340 zł,
dla opiekunów 2.500

UWAGA – cena turnusu nie jest zależna od kwalifikacji na poszczególne stymulacje i terapie, jest stała według ustalonych stawek dla wszystkich pacjentów, bez względu na rodzaj stymulacji mózgu. Stymulacją mózgu są również poszczególne rehabilitacje będące częścią diagnostyki mózgu pacjenta.

Wszyscy pacjenci wysyłają zadatek w wysokości 1.500 zł  od osoby, po wstępnym zakwalifikowaniu przez Zofię Twardochleb na konto współorganizatora Twardochleb Zofia AFA-MED 56 1160 2202 0000 0002 0747 0768, koniecznie z dopiskiem „Turnus neurologiczny dla dorosłych” podając dane osoby, na którą należy wystawić fakturę (o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat).

Zadatek jest bezzwrotny, jedynie w przypadkach wyjątkowych, podczas pobytu pacjenta w szpitalu zostanie w drodze wyjątku zwrócony do dwóch tygodni przed turnusem w późniejszym terminie zwrot nie będzie dokonany.

Zapisy i kwalifikacje na turnus
tylko i wyłącznie prowadzą:

Twardochleb Zofia – neurologopeda, afazjolog, specjalista wczesnej interwencji klinicznej, doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dziedziny Neurologii Klinicznej Diagnostyki Afazji i Rehabilitacji Uszkodzonego Mózgu oraz Mikropolaryzacji tel. 516 133 423

Marta Szczepańska – psycholog specjalność kliniczna, doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dziedziny Neuropsychologii i Mikiropolaryzacji tel. 510 263 976

Masz pytania?Napisz do nas

 

Centrum Neurorehabilitacji Afa-Med

Rejestracja: 8:00-18:00 codziennie
Twardochleb Zofia
 - tel. 516 133 423,  Szczepańska Marta - tel. 510 263 976
e-mail: z.twardochleb@wp.pl