​Sposoby dofinansowaniado turnusów rehabilitacyjnych dla chorych na Afazję​ Każdy pacjent mający orzeczenie o niepełnosprawności może starać się o dofinansowanie do turnusu ze środków na rehabilitację z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (mniejsze miasta, wioski) lub...

czytaj dalej