Afa-Med – coś o nas

Twardochleb Zofia

Afazjolog, neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji klinicznej oraz doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dziedziny Neurologii Klinicznej Diagnostyki Afazji i Rehabilitacji Uszkodzonego Mózgu oraz Mikropolaryzacji.

Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z dziedziny logopedii, następnie w Lublinie i w Gdańsku afazjologię i neurologopedię. Na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Warszawie wczesną interwencję kliniczną, wczesną logopedię kliniczną, wczesne wspomaganie i rehabilitację neurologiczną dzieci z uszkodzeniami od 0 roku życia.

Absolwent Akademii Medycznej z dziedziny neurologii klinicznej. Uzyskała specjalizację do działań leczniczo-rehabilitacyjnych pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi oraz pacjentów bez krtani.
Ukończyła kilkadziesiąt kursów, szkoleń z zakresu rehabilitacji neurologicznej, neurologopedycznej pacjentów z uszkodzeniami CUN, upośledzonych umysłowo, dyzartrycznych, autystycznych itp.

Jest od kilku lat pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego, szpitali na oddziałach neurologicznych z pododdziałami udarowymi w Żarach i Zgorzelcu ponadto prowadzi prywatne gabinety medyczne jak również zakontraktowane z NFZ.

Prowadzi szkolenia, warsztaty, praktyki dla studentów i specjalistów.

Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia na rzecz pacjentów neurologicznych z uszkodzeniami mózgu. Od kilku lat organizuje charytatywnie pomoc dla rodzin pacjentów poudarowych i uszkodzonych neurologicznie.

Prowadziła przez lata wolontariat w dziedzinie rehabilitacji głosu i mowy zastępczej pacjentów bez krtani współpracując przy tym z Lubuskim Towarzystwem Osób Laryngektomowanych.

Od lat kilku organizuje turnusy leczniczo-rehabilitacyjne dla pacjentów uszkodzonych neurologicznie a zwłaszcza dla afatyków z uszkodzeniami mózgu. To turnusy z pełną obsługą medyczną i rehabilitacją afazji, rehabilitacja ruchową, psychologiczną i neurologiczną.

Współpracuje ze szpitalami, klinikami i specjalistami z dziedziny neurologii klinicznej, rehabilitacji neurologicznej, ośrodkami rehabilitacyjnymi itp.

Marta Szczepańska

Doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dziedziny Neuropsychologii i Mikiropolaryzacji.

Psycholog specjalność kliniczna, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych w zakresie Psychologii Transportu w Warszawie. Została wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. 

Doktorantka Akademii Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu z zakresu badań nad wpływem mikropolaryzacji . Biorę udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach z zakresu Diagnozy neuropsychologicznej pacjentów z uszkodzeniami mózgu . 

Zajmuje się równie rehabilitacją deficytów funkcji poznawczych, psychoterapią dzieci i dorosłych na turnusach leczniczo rehabilitacyjnych.
www.psychologszczepanska.pl

Pin It on Pinterest