Program – dla dzieci

Program turnusu dla dzieci i młodzieży
Międzywodzie

  1. Rodzaj turnusu: leczniczo-rehabilitacyjny
  2. Rodzaj niepełnosprawności osób korzystających z tego turnusu:
  3. Cel turnusu:
   • ocena stopnia uszkodzenia, deficytów, diagnostyka oraz ustalenie programu rehabilitacyjnego
   • warsztaty, szkolenia, wskazówki dla rodzin pacjentów
   • kontynuacja terapii i rehabilitacji
  4. Proponowane formy terapii:
   • terapia pedagogiczna
   • behawioralna
   • stymulacja lewo i prawo półkulowa
   • terapia regulacyjna w obrębie twarz-czaszki
   • terapia taktylna, AAC
   • psychoterapia
   • grupy wsparcia dla rodziców
   • wolontariat
  5. Kadra turnusu:
  6. Plan zajęć w trakcie turnusu:

a) Pierwszy dzień pobytu

   • przyjazd pacjentów, zakwaterowanie, formalności administracyjne
   • badanie lekarskie, kwalifikacje na zabiegi i terapie
   • spotkanie organizacyjne po kolacji

b) Kolejne dni

  • indywidualne zabiegi rehabilitacyjne i terapie
  • warsztaty, szkolenia dla rodziców
  • wieczorne grupowe spotkania integracyjne
  • indywidualne i grupowe konsultacje z psychologiem, terapeutą
  • grupowe wsparcie dla rodziców

Pin It on Pinterest