Nad morzem dla dzieci i młodzieży

Neurologiczne Turnusy Rehabilitacyjne nad morzem dla dzieci

Turnus neurologiczny dla dzieci z uszkodzeniami mózgu i rehabilitacją logopedyczną. Mikropolaryzacja i tlenoterapia mózgu

 

MIKROPOLARYZACJA MÓZGU tDCS, do niwelowania deficytów rozwojowych, a tym samym afazji, alalii, zaburzeń psychicznych, autyzmu i pozostałych uszkodzeń 

Turnus 2019

Ostatni turnus w tym roku: od 30 września do 14 października 2019 r. – (mikropolaryzacja mózgu)

Turnusy 2020

Termin I: od 08 maja do 22 maja 2020 r. – (mikropolaryzacja mózgu)
Termin II: od 04 lipca do 18 lipca 2020 r. – (mikropolaryzacja mózgu)
Termin III: od 15 września do 29 września 2020 r. – (mikropolaryzacja mózgu)

Na turnusie odbywać się będzie

 • diagnostyka funkcji kory mózgowej-mowy, rozumienia, pisania, czytania, myślenia itp.,
 • badania zaburzeń wyższych czynności nerwowych w tym pamięci – neuropsycholog,
 • mikropolaryzacja mózgu (wg kwalifikacji neurologa podczas turnusu),
 • tlenoterapia mózgu (wg kwalifikacji neurologa),
 • neuroterapia i stymulacja uszkodzonych funkcji – rehabilitacja afazji, dysartrii, zaburzeń rozwojowych, genetycznych, wczesnej interwencji klinicznej, alalii i autyzmu,
 • EEG-Neurofeedback w wybranych przypadkach – sprawdzająca pracę mózgu,
 • fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa.

Kadrę turnusu stanowi

 • lekarz neurolog,
 • neuropsycholodzy w tym doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
 • neurologopeda, specjalista diagnostyki uszkodzonego mózgu i wczesnej interwencji klinicznej,
 • oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, specjalista neurobiologicznej stymulacji i neuroterapii,
 • specjalista komunikacji alternatywnej AAC,
 • neuroterapeuci- EEG – neurofeedback,
 • certyfikowany specjalista rehabilitacji tDCS-mikropolaryzacji mózgu,
 • terapeuta tlenoterapii mózgu,
 • fizjoterapeuci,
 • pielęgniarka,
 • lekarz ośrodka.

Każdy pacjent przywozi dokumentację medyczną z EEG głowy (z ostatniego roku). Na turnusie odbywać się będą rehabilitacje i zabiegi wg ustalonych z neurologiem i lekarzem osrodka rodzajów zabiegów. Decyzją kadry i diagnostyką uszkodzonych funkcji w mózgu zostaną prowadzone u poszczególnych pacjentów wybrane neuroterapie i zabiegi rehabilitacyjne, Cena turnusu nie ma wpływu na ilość zabiegów oraz ich rodzaj.

Na turnusie rodzice będą mogli uczestniczyć w warsztatach tematycznych – Moje dziecko i deficyty rozwojowe, oraz AAC-komunikacja wspomagająca. Każdy rodzic otrzyma plany pracy terapeutycznej na najbliższy rok oraz wskazane wydawnictwa i pomoce, oraz diagnozy pisemne i zaświadczenia o odbytym turnusie. Każde dziecko zostanie przebadane pod względem zaburzeń wyższych czynności nerwowych (z opisem). Dzieci które zostaną zakwalifikowane do mikropolaryzacji będą miały pierwszy panel przez pięć dni, tlenoterapia mózgu odbywać się będzie wg zaleceń lekarza neurologa w wybranych przypadkach. Przeciwskazaniem do mikropolaryzacji są guzy mózgu, metal w mózgu (prócz tytanu).

Mikropolaryzacja odbywa się w trzech panelach – po zakończeniu turnusu pacjenci mają możliwość kontynuacji mikropolaryzacji w pozostałych dwóch panelach oddzielnie płatnych w wybranych miejscowościach: Łódź, Szczecin lub Żary (wg uznania).

Na terenie ośrodka do dyspozycji jest basen letni z podgrzewaną wodą (temp.25 °C) (3,75m x 8,25m x 1,3m).

Całkowity koszt turnusu: dla pacjentów wynosi 7.340 zł, dla opiekunów 2.500

UWAGA – cena turnusu nie jest zależna od kwalifikacji na poszczególne stymulacje i terapie, pozostaje ona stała wg. ustalonych stawek dla wszystkich pacjentów bez względu na rodzaj stymulacji mózgu. W związku z tym stymulacją mózgu są również poszczególne rehabilitacje będące częścią diagnostyki mózgu pacjenta.

Wszyscy pacjenci wysyłają zadatek w wysokości 1.500 zł od osoby,  po wstępnym zakwalifikowaniu przez Zofię Twardochleb na konto współorganizatora Twardochleb Zofia AFA-MED 56 1160 2202 0000 0002 0747 0768, koniecznie z dopiskiem „Turnus neurologiczny dla dzieci” podając dane osoby, na którą należy wystawić fakturę (o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat). Zadatek jest bezzwrotny, jedynie w przypadkach wyjątkowych, podczas pobytu pacjenta w szpitalu zostanie w drodze wyjątku zwrócony do dwóch tygodni przed turnusem w późniejszym terminie zwrot nie będzie dokonany.

Kwalifikacje i zapisy na turnus (tylko i wyłącznie) prowadzi:

Twardochleb Zofia – neurologopeda, afazjolog, doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dziedziny Neurologii Klinicznej Diagnostyki Afazji i Rehabilitacji Uszkodzonego Mózgu oraz Mikropolaryzacji specjalista wczesnej  interwencji klinicznej tel. 516 133 423, lub przez formularz kontaktowy

Marta Szczepańska – psycholog specjalność kliniczna, doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dziedziny Neuropsychologii i Mikiropolaryzacji tel. 510 263 976, e-mail: szczepanska.marta@op.pl

Pin It on Pinterest