Mikropolaryzacja i tlenoterapia mózgu

Mikropolaryzacja i tlenoterapia mózgu w 3 stopniowym panelu

NAJNOWSZE METODY LECZENIA I REHABILITACJI deficytów rozwojowych u Dzieci oraz uszkodzonego mózgu i różnorodnych dysfunkcji neurologicznych u Dorosłych.

Metoda mikropolaryzacji mózgu polega na zewnętrznym przezczaszkowym pobudzaniu komórek nerwowych prądem stałym o niewielkim natężeniu . Zabieg taki jest nieinwazyjny i całkowicie bezbolesny dla pacjentów. Elektrostymulacja przezczaszkowa działa neuromodulująco na uszkodzony mózg i bardzo przyspiesza efektywną rehabilitację wszystkich chorych neurologicznie.

Wskazania do zabiegów Mikropolaryzacji (tDCS):

 • udary mózgu,
 • afazje,
 • urazy czaszkowo – mózgowe
  z deficytem neurologicznym,
 • migrena,
 • dystonia,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • ADHD,
 • autyzm,
 • padaczka,
 • dysfunkcje pamięci,
 • choroby zwyrodnieniowe mózgu
  (ch.Parkinsona, ch. Alzheimera) przebiegające z zaburzeniami poznawczymi i emocjonalno – osobowościowymi,
 • depresja,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności szkolne,
 • zaburzenia psychoemocjonalne
  i psychosomatyczne,
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny.
 • zaburzenia rozwojowe u dzieci.

Nasi specjaliści:

Neurologopeda, afazjolog, specjalista wczesnej interwencji klinicznej, diagnosta funkcji kory mózgowej, doktorant w dziedzinie neurologii klinicznej z zakresu mikropolaryzacji mózgu Uniwersytetu Medycznego we Wrocalwiu w zakresie badań nad mikropolaryzacją móżgu

Neuropsycholog, psycholog specjalność kliniczna, specjalista EEG Biofeedback, certyfikowany neuroterapeuta mikropolaryzacji mózgu (tDCS ), doktorant w dziedzinie neurologii klinicznej z zakresu mikropolaryzacji mózgu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zakresie badań nad mikropolaryzacją mózgu

Neuroterapeuta EEG – Neurofeedback na potrzeby badań do zabiegów mikropolaryzacji

Certyfikowani terapeuci mikropolaryzacji mózgu i tlenoterapii.

Klasyfikacje do zabiegów mikropolaryzacji mózgu prowadzi lekarz neurolog. Zabiegi te odbywają się w 4 panelach po 5, 7, 7, 7 dni w odstępach czasowych całość trwa od 6-7 miesięcy.
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do niedzieli :

Zofia Twardochleb tel. 516 133 423,
Marta Szczepańska tel. 510 263 976,

Pin It on Pinterest