Dofinansowanie

Sposoby dofinansowania

Każdy pacjent mający orzeczenie o niepełnosprawności może starać się o dofinansowanie do turnusu ze środków na rehabilitację z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (mniejsze miasta, wioski) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie-dział rehabilitacji (większe miasta).
Pobiera się tam „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym”. Następnie wypełnia go w części pacjent a w części lekarz prowadzący. Wpisuje się dane ośrodka rehabilitacyjnego, dostarcza ksero orzeczenia o niepełnosprawności, odcinek renty i czeka na decyzję o dofinansowaniu.

UWAGA !

Ze względu na ograniczony fundusz PFRON-u wnioski najlepiej składać począwszy od pierwszych dni stycznia, ale różnie to wygląda w poszczególnych rejonach kraju, tym bardziej w odniesieniu do dzieci.
Należy pamiętać, że każdy pacjent może jechać wraz z opiekunem, któremu również
przysługuje dofinansowanie.
Wszyscy pacjenci a więc z dofinansowaniem i bez dofinansowania, którzy muszą być
rehabilitowani mogą starać się o jednorazowe dofinansowanie:

  • Zakłady pracy,
  • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Caritas Polska,
  • Inne organizacje, fundacje, itp.

Dofinansowanie z w/w środków nie ma nic wspólnego z funduszem NFZ z którego można się starać o dofinansowanie niezależnie (np. sanatoria, inne formy leczenia).

Pin It on Pinterest