W górach dla dzieci i młodzieży

Diagnostyka połączona z wypoczynkiem letnim w górach

Turnus zimowy diagnostyczno-leczniczy
z mikropolaryzacją mózgu

Mikropolaryzacja mózgu z diagnostyką i neuroterapią SI, stymulacja prawo i lewopółkulowa, neurologopedia, EEG-Neurofeedback, konsultacja z neurologiem, neuropsychologiem, terapia neurobiologiczna, AAC

Ośrodek „Pory Roku”
Poręba dolnośląskie 58-580, ul. Kilińskiego 16
od 18 do 25 lutego 2018 roku.

Wyjazd dla dzieci z deficytami w komunikacji. Podczas pobytu przeprowadzona będzie diagnostyka deficytów, wskazanie drogi do rehabilitacji, metody rehabilitacji mózgu a w tym mowy, rozumienia, myślenia i pamięci. Podłączenie do EEG-Neurofeedbacku – sprawdzenie pracy mózgu. Jest to wjazd diagnostyczno-wypoczynkowy, ze względu na niskie koszty nie ma dofinansowania z PCPR. Nie jest to turnus rehabilitacyjny, natomiast respektowane są dofinansowania z zakładów pracy, fundacji itp. Podczas turnusu odbędzie się pokaz rehabilitacji mózgu, tygodniowe terapie i rehabilitacje mózgu z uwzględnieniem działań i wskazówek na najbliższe pół roku.

Koszt:
pacjent – 3.900,00zł
opiekun – 1.100,00zł

Zadatek w kwocie 800zł platny na konto: Bank Milenium 56 1160 2202 0000 0002 0747 0768
Pozostała kwota płatna do 15 stycznia 2018 roku

Możliwość refundacji z urzedów, zakładów pracy, fundacji, nie będzie refundowany przez PCPR. Wystawiamy zaświadczenia i faktury dla wszystkich firm, urzędów i fundacji.

Kontakt:
Twardochleb Zofia – neurologopeda, afazjolog, specjalista wczesnej interwencji klinicznej
tel. 516 133 423, lub przez formularz kontaktowy

Marta Szczepańska – psycholog specjalność kliniczna
tel. 510 263 976, e-mail: szczepanska.marta@op.pl

Serdecznie  zapraszamy !

Pin It on Pinterest