Afazja – rehabilitacja

afazja rehabilitacja pacjentów

Rehabilitacja pacjentów z afazją

Największą ilość pacjentów z afazją stanowią pacjenci po udarach niedokrwiennych (80%), dalej w kolejności udary krwotoczne, krwiaki, resekcje guzów – czyli wszystkie te przypadki, które powodują uszkodzenia mózgu i jego wyższych funkcji nerwowych. Rehabilitacją afazji zajmują się afazjolodzy, neurologopedzi po Akademii Medycznej z doświadczeniem klinicznym oraz według najnowszych wymogów. Jest to uwarunkowane znajomością anatomii mózgu, jego funkcjonowania, roli poszczególnych płatów, ich zadania, itp.

Ustalenie kierunku rehabilitacji z prawidłową diagnostyką afazji jest podstawą sukcesu w okresie późniejszym. Niestety często bywa, że działają w tej wąskiej specjalizacji logopedzi bez przygotowania i znajomości tej dziedziny rehabilitacji neurologicznej co skutkuje kilkuletnią nieskuteczną rehabilitacją. Bardzo często przy pacjencie afatycznym z afazją aferentno-kinestetyczną męczy się pacjenta – także rodzina, otoczenie – próbując wydobyć z niego jakiekolwiek werbalizacje. Niestety nie tędy droga. Przy braku ruchomości aparatu artykulacyjnego odciąga się pacjenta od wymuszania ekspresji, ona i tak nie nastąpi w początkowym etapie rehabilitacji. Wybiera się inne specjalistyczne metody rehabilitacji neurolingwistycznej o których często nikt oprócz afazjologów nie ma pojęcia. W związku z powyższym należy szukać neurologopedy, który specjalizuje się w afazji i rehabilitacji mózgu, jest klinicystą. Logopedzi z ogólnym przygotowaniem to stanowczo za mało.

Rehabilitacja afazji jest zazwyczaj długotrwałą, żmudną pracą odbudowania utraconych funkcji. Jednak przy prawidłowo ustawionej pracy z pacjentem i rodziną małymi krokami w niedalekim czasie, zauważalne są postępy, pojawia się nadzieja i wiara na poprawę zdrowia. Niestety wzrastają liczby pacjentów afatycznych, chociaż technika medyczna i profilaktyka przeciwudarowa jest coraz lepsza.

 

Wywiad z Zofią Twardochleb w Radiu PLUS Zielona Góra

 

Pin It on Pinterest