Afa-Med – czym się zajmujemy

Afa-Med  Twardochleb Zofia

Od kilkunastu lat zajmuję się przede wszystkim:

 • diagnostyką uszkodzonego mozgu pacjenta;
 • funkcjami kory mózgowej;
 • pacjentami neurologicznymi, rehabilitacją mózgu – praksje, gnozje, ekspresje i impresje mowy, pamięci;
 • rehabilitacją neurolingwistyczną – afazje, uszkodzenia genetyczne, nabyte, MPD, ZD, itp. pacjenci dyzartryczni, SM, MPD, udary, resekcje guzów, uszkodzenia móżdżku, pnia mózgu, powodujące zaburzenia w fonacji, oddychaniu, połykaniu a więc poprawa odruchów połykania, oddychania, masaże orofacjalne przy dyzartriach, porażeniach nerwu twarzowego;
 • dziećmi z uszkodzeniami neurologicznymi z grup ryzyka (0-3 lata);
 • wczesna interwencja kliniczna;
 • wczesna logopedia kliniczna;
 • prawidłowe kształtowanie funkcji pokarmowych i oddechowych od 0 roku życia;
 • diagnostyka rozwojowa dzieci 0-3 lata oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci uszkodzonych;
 • rehabilitacją głosu i mowy pacjentów bez krtani, nauka mowy zastępczej przełykowej oraz nowego oddechu;
 • szkoleniami i praktykami dla innych specjalistów, studentów (konferencje, wykłady).

Pin It on Pinterest