Program – dla dorosłych

Program turnusu dla afatyków
Międzywodzie

 1. Rodzaj turnusu – leczniczo-rehabilitacyjny
 2. Rodzaj niepełnosprawności osób korzystających z tego turnusu:
 3. Cel turnusu:
  • ocena stopnia uszkodzenia oraz ustalenie programu terapeutyczno-rehabilitycyjnego (dla pacjentów afatycznych na najbliższe pół roku)
  • warsztaty, szkolenia, wskazówki dla rodzin pacjentów afatycznych w zakresie realizacji programu dla afatyków w warunkach domowych
  • poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej pacjenta, poprawa sposobów komunikacji (wskazówki do kontynuacji)
 4. Proponowana forma terapii:
 5. Kadra turnusu:
  • pielęgniarki
  • terapeuci
  • rehabilitanci
  • masażyści
  • psycholog kliniczny
  • neurologopedzi-afazjolodzy
 6. Rozkład zajęć w trakcie turnusu:
    a) Pierwszy dzień pobytu

    • przyjazd pacjentów, zakwaterowanie, formalności administracyjne,
    • badanie lekarskie, kwalifikacje na zabiegi i terapie (w razie potrzeby korekta w trakcie trwania turnusu).
    • w pozostałe dni możliwość konsultacji z lekarzem prowadzącym
    • spotkanie organizacyjne po kolacji
    • indywidualne zabiegi rehabilitacyjne i terapie
    • wieczorne spotkania integracyjne lub grupowe rehabilitacje afazji (częstotliwość uzależniona od potrzeb, akceptacji pacjentów, pogody)

b. Kolejne dnic.  Wszystkie dni tygodnia

   • pomiar ciśnień dwukrotnie w ciągu dnia
   • pomiar poziomu cukru we krwi
   • całodobowa opieka pielęgniarki
   • opieka pielęgniarki ośrodka „Rzemieślnik”
   • czas wolny dla pacjentów i ich opiekunów wykorzystany indywidualnie według uznania

 

Pin It on Pinterest