Nad morzem dla dzieci i młodzieży

Turnusy diagnostyczno-rehabilitacyjne z diagnostyką uszkodzonego mózgu dla dzieci i młodzieży nad morzem

nowość


MIKROPOLARYZACJA MÓZGU tDCS, do niwelowania deficytów rozwojowych,
a tym samym afazji, alalii, zaburzeń psychicznych, autyzmu i pozostałych uszkodzeń 

 

Termin I: od 29 czerwca do 12 lipca 2019 r. (mikropolaryzacja mózgu)
Termin II:
od 16 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. (mikropolaryzacja mózgu)

Ośrodek rehabilitacyjny Metamorfoza w Międzywodziu
ul. Szkolna 3, 72-415 Międzywodzie

Kwalifikacja neurologa do mikropolaryzacji, kwalifikacja do tlenoterapii oraz neuroterapii, rehabilitacji logopedyczno-terapeutycznej, zabiegami fizjoterapeutycznymi oraz basenem. Na turnus każdy pacjent zabiera całość dokumentacji medycznej, wskazane TK, MRI-głowy, jeśli nie ma EEG-głowy. Kadrę turnusu stanowi neurolog, lekarz ośrodka, pielęgniarka, neuroterapeuta, certyfikowany neuroterapeuta tDCS, EEG-Neurofeedbacku, logopeda -specjalista tyflopedagogiki, oligopedagogiki, stymulacji prawo i lewopółkulowej, kóry prowadzi neuroterapię wspomagajacą rehabilitacje mózgu na tDCS oraz w tlenoterapii. Neuropsycholog prowadzący rehabilitacje afazji, alalii itp oraz Twardochleb Zofia. Diagnostyka uszkodzonego mózgu poszczególnych płatów oraz funkcji kory mózgowej. Neuroterapie odbywają się bez względu ma kwalifikacje do tDCS i tlenoterapii, nie mają wpływu na płatność całkowitą.

Pacjenci po zakończeniu turnusu otrzymuja zaświadczenia, oraz badania zaburzeń wyższych czynności. Neuropsycholog przeprowadzi badania pamięci  (testy specjalistyczne) – doktorant Akademii Medycznej Marta Szczepańska

 

Całkowity koszt turnusu: dla pacjentów wynosi 5.970 zł, dla opiekunów 2.570 zł

UWAGA – cena turnusu nie jest zależna od kwalifikacji na poszczególne stymulacje i terapie, jest stała wg. ustalonych stawek dla wszystkich pacjentów bez względu na rodzaj stymulacji mózgu. Stymulacją mózgu są również poszczególne rehabilitacje będące częścią diagnostyki mózgu pacjenta.

Wszyscy pacjenci wysyłają zadatek w wysokości 1.500 zł  po wstępnym zakwalifikowaniu przez Zofię Twardochleb na konto współorganizatora Twardochleb Zofia AFA-MED 56 1160 2202 0000 0002 0747 0768, koniecznie z dopiskiem „Turnus neurologiczny dla dzieci” podając dane osoby, na którą należy wystawić fakturę (o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat). Zadatek jest bezzwrotny, jedynie w przypadkach wyjątkowych, podczas pobytu dziecka w szpitalu zostanie w drodze wyjatku zwrocony do dwóch tygodni przed turnusem w późniejszym terminie zwrot nie będzie dokonany.

 

Kwalifikacje i zapisy na turnus (tylko i wyłącznie) prowadzi:

Twardochleb Zofia – neurologopeda, afazjolog,
specjalista wczesnej  interwencji klinicznej
tel. 516 133 423, lub przez formularz kontaktowy

Marta Szczepańska – psycholog specjalność kliniczna
tel. 510 263 976, e-mail: szczepanska.marta@op.pl

Pin It on Pinterest