Turnus neurologiczny dla dzieci i młodzieży z afazją.

Dedykowana dla dzieci z uszkodzeniami mózgu i rehabilitacją logopedyczną. Mikropolaryzacja i tlenoterapia mózgu, do niwelowania deficytów rozwojowych, a tym samym afazji, alalii, zaburzeń psychicznych, autyzmu i pozostałych uszkodzeń.

Terminy turnusów 2022

Hotel Morski Park Międzywodzie

od 25 czerwca
do 8 lipca 2022 r.

Ośrodku Gwarek w Międzywodziu

od 13 sierpnia
do 27 sierpnia 2022 r.

Na turnusie
odbywać się będzie:

 • według wskazań lekarza- EEG głowy w 3D,
 • Neuroforma – rehabilitacja ruchowo-poznawcza,
 • 7 dni terapii tDCS z adapterem – polaryzacja celowana mózgu,
 • rehabilitacja neurologopedyczna,
 • rehabilitacja neuropsychologiczna,
 • neuroterapia rozumienia, pamięci, czytania, pisania i pozostałych funkcji,
 • rehabilitacja zaburzeń odżywiania i łaknienia,
 • rehabilitacja odruchów połykania,
 • diagnostyka funkcji kory mózgowej-mowy, rozumienia, pisania, czytania, myślenia itp.,
 • badania zaburzeń wyższych czynności nerwowych w tym pamięci – neuropsycholog,
 • mikropolaryzacja mózgu na punktowym i celowanym adapterze z polaryzatorem (wg kwalifikacji neurologa podczas turnusu),
 • tlenoterapia mózgu (wg kwalifikacji neurologa),
 • neuroterapia i neurologopedia uszkodzonych funkcji – rehabilitacja afazji, dysartrii,
 • Neuroforma- rehabilitacja funkcji ruchowo- poznawczych
 • fizjoterapia i rehabilitacja ruchowa.

Kadrę turnusu
stanowić będą:

 • lekarz ośrodka,
 • psycholog specjalność kliniczna doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • technik EEG głowy,
 • neuropsycholodzy w tym doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
 • neurologopeda,
 • certyfikowany specjalista rehabilitacji tDCS – mikropolaryzacji mózgu,
 • terapeuta tlenoterapii mózgu,
 • fizjoterapeuci.

Hotel
Morski Park

Miedzywodzie 

ul. Szkolna 3, 72-415 Międzywodzie

Wyjątkowa lokalizacja zaledwie 150 m od morza. Ośrodek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Cisza i spokój tego miejsca zapewnia komfort wypoczynku i rehabilitacji. 

Gwarek - rehabilitacja afazji Afa-Med

Każdy pacjent przywozi dokumentację medyczną z EEG głowy (z ostatniego roku). Na turnusie odbywać się będą rehabilitacje i zabiegi według ustalonych z neurologiem i lekarzem ośrodka rodzajów zabiegów. Decyzją kadry i diagnostyką uszkodzonych funkcji w mózgu zostaną prowadzone u poszczególnych pacjentów wybrane neuroterapie i zabiegi rehabilitacyjne, Cena turnusu nie ma wpływu na ilość zabiegów oraz ich rodzaj.

Na turnusie rodzice będą mogli uczestniczyć w warsztatach tematycznych – Moje dziecko i deficyty rozwojowe, oraz AAC-komunikacja wspomagająca. Każdy rodzic otrzyma plany pracy terapeutycznej na najbliższy rok oraz wskazane wydawnictwa i pomoce, oraz diagnozy pisemne i zaświadczenia o odbytym turnusie.

Każde dziecko zostanie przebadane pod względem zaburzeń wyższych czynności nerwowych (z opisem). Dzieci które zostaną zakwalifikowane do mikropolaryzacji będą miały pierwszy panel przez pięć dni, tlenoterapia mózgu odbywać się będzie wg zaleceń lekarza neurologa w wybranych przypadkach. Przeciwskazaniem do mikropolaryzacji są guzy mózgu, metal w mózgu (prócz tytanu).

Mikropolaryzacja odbywa się w trzech panelach. Po zakończeniu turnusu, pacjenci mają możliwość kontynuacji mikropolaryzacji w pozostałych dwóch panelach, oddzielnie płatnych w wybranych miejscowościach Łódź, Szczecin lub Żary (według uznania).

Całkowity koszt turnusu:

dla pacjentów wynosi 10.340 zł
dla opiekunów 4.260 zł 

UWAGA – cena turnusu nie jest zależna od kwalifikacji na poszczególne stymulacje i terapie, jest stała według ustalonych stawek dla wszystkich pacjentów, bez względu na rodzaj stymulacji mózgu. Stymulacją mózgu są również poszczególne rehabilitacje będące częścią diagnostyki mózgu pacjenta.

Wszyscy pacjenci wysyłają zadatek w wysokości 3.000 zł  od osoby, po wstępnym zakwalifikowaniu przez Zofię Twardochleb na konto współorganizatora

AFA-MED Centrum Neurorehabilitacji Zofia Twardochleb
56 1160 2202 0000 0002 0747 0768,

koniecznie z dopiskiem „Turnus neurologiczny dla dorosłych” podając dane osoby, na którą należy wystawić fakturę (o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat).

Zadatek może zostać zwrócony jedynie do dwóch miesięcy przed turnusem. Tylko w  przypadku wyznaczonych zabiegów operacyjnych w terminie turnusu, lub poważnych zachorować z długoterminowym leczeniem uniemożliwiającym pobyt na turnusie, który musi zostać udokumentowany.

Zapisy i kwalifikacje na turnus
tylko i wyłącznie prowadzą:

dr n. med. i n. o zdr. Twardochleb Zofia – specjalista mikropolaryzacji uszkodzonego mózgu
tel. +48 516 133 423

dr n. med. i n. o zdr. Marta Szczepańska – psycholog specjalność kliniczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dziedziny Neuropsychologii i Mikiropolaryzacji  tel. +48 510 263 976

Nasza oferta

Konsultacje neurologiczne

Konsultacje neurologiczne

Diagnoza deficytów pouszkodzeniowych mózgu    KONSULTACJA nr 1 Diagnoza - deficyty pouszkodzeniowe mózgu, udary, urazy czaszkowe, uszkodzenia okołoporodowe- USG przezciemiączkowe neuroobrazowanie - omówienie, odczyt, diagnoza funkcji kory mózgowej.  ...

czytaj dalej
Neurorehabilitacja po COVID-19

Neurorehabilitacja po COVID-19

Neurorehabilitacja pacjentów po przebytymCOVID-19Otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń od pacjentów, u których wystąpiły zmiany pocovidowe z pytaniem, czy możemy im pomóc. Odpowiedź oczywiście brzmi TAK.Jeżeli zaobserwowałeś u siebie lub swoich bliskich zmiany takie jak:...

czytaj dalej
Rehabilitacja pacjentów z Afazją

Rehabilitacja pacjentów z Afazją

Rehabilitacja pacjentów z AfazjąNajwiększą ilość pacjentów z afazją stanowią pacjenci po udarach niedokrwiennych (80%), dalej w kolejności udary krwotoczne, krwiaki, resekcje guzów – czyli wszystkie te przypadki, które powodują uszkodzenia mózgu i jego wyższych...

czytaj dalej
Wczesna interwencja kliniczna małego dziecka

Wczesna interwencja kliniczna małego dziecka

DRODZY RODZICE !
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nieprawidłowości w rozwoju dziecka, które ujawniają się już w pierwszych miesiącach i latach życia. Im wcześniej zostaną dostrzeżone i im prędzej dziecko zostanie objęte fachową pomocą i rehabilitacją, tym większe są szanse na to, że deficyty te nie pogłębią się lub nawet zostaną całkowicie wyeliminowane.

czytaj dalej

Masz pytania?Napisz do nas

 

Afa-Med Centrum Neurorehabilitacji

Nasze oddziały:

  • Żary – ul. Domańskiego 13 – (wjazd od ul. Spokojnej, teren 105 Szpitala Wojskowego)
  • Łódź – ul. Zawiszy Czarnego 10
  • Poznań – ul. Dąbrowskiego 36/19

Rejestracja: 8:00-18:00 codziennie
dr n. med. i n. o zdr. Twardochleb Zofia - tel. +48 516 133 423,
dr n. med. i n. o zdr. Szczepańska Marta - tel. +48 510 263 976,
e-mail: z.twardochleb@wp.pl