Nad morzem dla dzieci i młodzieży

 

Afazja – turnus NEUROLOGICZNY dla dzieci i młodzieży
z rehabilitacją neurologopedyczną i ruchową
nad morzem

nowość


MIKROPOLARYZACJA MÓZGU tDCS, do niwelowania deficytów rozwojowych,
a tym samym afazji, alalii, zaburzeń psychicznych, autyzmu i pozostałych uszkodzeń 

 

I termin: od 4 do 17 lipca 2018r. (mikropolaryzacja mózgu)
II termin:
od 19 lipca do 1 sierpnia 2018r. (mikropolaryzacja mózgu)

Ośrodek Rehabilitacyjny „Rzemieślnik”
Międzywodzie, ul. Wojska Polskiego 19-24

Do terapii mikropolaryzacji i EEG Neurofeedback będzie kwalifikował lekarz neurolog.

Wybrana kadra poprowadzi szczegółową diagnostykę mózgu oraz leczenie uszkodzen po wstepnej kwalifikacji przez neurologa. Neuroterapia będzie miała na celu diagnostykę deficytów oraz neurorehabilitację ze wskazówkami i zbiorem pomocy na dalsze stymulacje mózgu.

Zapraszamy dzieci i młodzież na specjalistyczny turnus rehabilitacyjny organizowany raz w roku. Jesteśmy wyspecjalizowaną kadrą medyczną z poza ośrodka, która będzie zajmowała się diagnozą funkcjonalną i leczeniem neurologicznym, rehabilitacją ruchową oraz neurologopedyczną i terapeutyczną. Przeprowadzona zostanie szczegółowa diagnostyka mózgu.

Przyjmujemy dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi, ruchowymi, genetycznymi, itp.

Głównym zadaniem podczas turnusu jest diagnostyka kory mózgowej dziecka, a w tym funkcji mowy, myślenia, rozumienia, rozpoznawania, pamięci, sprawdzenie działania poszczególnych płatów oraz pokaz poszczególnych rehabilitacji mózgu

Prowadzony będzie dodatkowo specjalistyczny blok rehabilitacyjny dla dzieci nie mówiących  z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się AAC. Specjalista tej rehabilitacji przeprowadzi jednocześnie szkolenie dla rodziców i zaprezentuje sprzęt niskiej i wysokiej technologii z zakresu AAC

Dodatkowo rehabilitacja mózgu na sprzęcie medycznym EEG Neurofeedback dla dzieci i młodzieży powypadkowej z uszkodzeniami mózgu oraz dla pozostałych nie dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub głębokim.

Przez wyżej wymienionych specjalistów prowadzone będą warsztaty i  szkolenia dla rodziców i opiekunów.

Rodzice będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć  terapeutycznych jak również uczestniczyć w rehabilitacjach.

Rehabilitacje i terapie odbywają się codziennie oprócz niedziel.

Ośrodek dostosowany jest do niepełnosprawności (winda, podjazdy).


Całkowity koszt turnusu: dla pacjentów wynosi 4.800 zł, dla opiekunów 2.270 zł

UWAGA – cena turnusu nie jest zależna od kwalifikacji na poszczególne stymulacje i terapie, jest stała wg. ustalonych stawek dla wszystkich pacjentów bez względu na rodzaj stymulacji mózgu. Stymulacją mózgu są również poszczególne rehabilitacje będące częścią diagnostyki mózgu pacjenta.

Wszyscy wysyłają zadatek w wysokości 1.000 zł czyli po 500zł od osoby po wstepnym zakwalifikowaniu przez Zofię Twardochleb na konto współorganizatora Twardochleb Zofia AFA-MED 56 1160 2202 0000 0002 0747 0768, koniecznie z dopiskiem „Turnus neurologiczny dla dzieci” podając dane osoby, na którą należy wystawić fakturę (o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat). Zadatek jest bezzwrotny, jedynie w przypadkach wyjątkowych, podczas pobytu dziecka w szpitalu zostanie w drodze wyjatku zwrocony do dwóch tygodni przed turnusem w późniejszym terminie zwrot nie będzie dokonany.

Kwalifikacje i zapisy na turnus (tylko i wyłącznie) prowadzi:

Twardochleb Zofia – neurologopeda, afazjolog,
specjalista wczesnej  interwencji klinicznej
tel. 516 133 423, lub przez formularz kontaktowy

Marta Szczepańska – psycholog specjalność kliniczna
tel. 510 263 976, e-mail: szczepanska.marta@op.pl

Pin It on Pinterest