Nad morzem dla dzieci i młodzieży

Afazja turnusy rehabilitacyjne - baner

 

Afazja – turnus NEUROLOGICZNY dla dzieci i młodzieży
z rehabilitacją neurologopedyczną i ruchową
nad morzem

nowość


MIKROPOLARYZACJA MÓZGU tDCS, do niwelowania deficytów rozwojowych,
a tym samym afazji, alalii, zaburzeń psychicznych, autyzmu i pozostałych uszkodzeń mózgu.

 

Do terapii mikropolaryzacji i EEG Neurofeedback będzie kwalifikował lekarz neurolog.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy POLONEZ
76-032 Mielno- Unieście
ul.Porucznika Suriana 10-12

I termin: od 23 czerwca do 6 lipca 2018r. (mikropolaryzacja mózgu)
II termin:
od 7 do 20 lipca 2018r. (mikropolaryzacja mózgu)

Zapraszamy dzieci i młodzież na specjalistyczny turnus rehabilitacyjny organizowany raz w roku. Jesteśmy wyspecjalizowaną kadrą medyczną z poza ośrodka, która będzie zajmowała się diagnozą funkcjonalną i leczeniem neurologicznym, rehabilitacją ruchową oraz neurologopedyczną i terapeutyczną. Przeprowadzona zostanie szczegółowa diagnostyka mózgu.

Przyjmujemy dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi, ruchowymi, genetycznymi, itp.

Głównym zadaniem podczas turnusu jest diagnostyka kory mózgowej dziecka, a w tym funkcji mowy, myślenia, rozumienia, rozpoznawania, pamięci, sprawdzenie działania poszczególnych płatów oraz pokaz poszczególnych rehabilitacji mózgu

Prowadzony będzie dodatkowo specjalistyczny blok rehabilitacyjny dla dzieci nie mówiących  z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się AAC. Specjalista tej rehabilitacji przeprowadzi jednocześnie szkolenie dla rodziców i zaprezentuje sprzęt niskiej i wysokiej technologii z zakresu AAC

Dodatkowo rehabilitacja mózgu na sprzęcie medycznym EEG Neurofeedback dla dzieci i młodzieży powypadkowej z uszkodzeniami mózgu oraz dla pozostałych nie dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub głębokim.

Kadrę turnusu (oprócz kadry ośrodka) stanowią:

 • lekarz neurolog
 • lekarz ogólny, pielęgniarka
 • psycholog kliniczny, neuroterapeuta
 • specjalista neurobiologicznej stymulacji mechanizmów prawo i lewo
 • półkulowych
 • terapeuta SI, ergoterapii, terapii taktylnej,
 • terapeuta autyzmu, pedagogiczny
 • terapeuta zaburzeń komunikacji językowej z wykorzystaniem AAC
 • rehabilitant ruchowy, masażysta
 • specjalista wczesnej logopedii klinicznej, neurologopeda
 • specjalista wczesnej interwencji klinicznej
 • specjalista ustno-twarzowej terapii regulacyjnej
 • oligofrenopedagog
 • specjalista EEG Neurofeedback
 • specjalista nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Przez wyżej wymienionych specjalistów prowadzone będą warsztaty i  szkolenia dla rodziców i opiekunów.

Rodzice będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć  terapeutycznych jak również uczestniczyć w rehabilitacjach.

Rehabilitacje i terapie odbywają się codziennie oprócz niedziel.

Ośrodek dostosowany jest do niepełnosprawności (winda, podjazdy).


Całkowity koszt turnusu: dla pacjentów wynosi 4.800 zł, dla opiekunów 2.270 zł

UWAGA – cena turnusu nie jest zależna od kwalifikacji na poszczególne stymulacje i terapie, jest stała wg. ustalonych stawek dla wszystkich pacjentów bez względu na rodzaj stymulacji mózgu. Stymulacją mózgu są również poszczególne rehabilitacje będące częścią diagnostyki mózgu pacjenta.

Wszyscy wysyłają zadatek w wysokości 400 zł do osoby po wstepnym zakwalifikowaniu przez Zofię Twardochleb na konto współorganizatora Twardochleb Zofia AFA-MED 56 1160 2202 0000 0002 0747 0768, koniecznie z dopiskiem „Turnus neurologiczny dla dzieci” podając dane osoby, na którą należy wystawić fakturę (o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat). Zadatek jest bezzwrotny, jedynie w przypadkach wyjątkowych, podczas pobytu dziecka w szpitalu zostanie w drodze wyjatku zwrocony do dwóch tygodni przed turnusem w późniejszym terminie zwrot nie będzie dokonany.

Kwalifikacje i zapisy na turnus (tylko i wyłącznie) prowadzi:

Twardochleb Zofia – neurologopeda, afazjolog,
specjalista wczesnej  interwencji klinicznej
tel. 516 133 423, lub przez formularz kontaktowy

Marta Szczepańska – psycholog specjalność kliniczna
tel. 510 263 976, e-mail: szczepanska.marta@op.pl

Pin It on Pinterest