Nad morzem dla dorosłych

Afazja rehabilitacja turnusy dla dorosłych nad morzem

Turnus neurologiczny dla dorosłych pacjentow z afazją. Mikropolaryzacja i tlenoterapia mózgu.

Turnusy 2019

Termin I: od 11 do 24 maja 2019 r. – (mikropolaryzacja mózgu
Ośrodek rehabilitacyjny Metamorfoza w Międzywodziu
ul. Szkolna 3, 72-415 Międzywodzie

Termin II: od 3 do 16 sierpnia 2019 r.- (mikropolaryzacja mózgu)
Ośrodek rehabilitacyjny Rzemieślnik w Międzywodziu
ul. Szkolna 3, 72-415 Międzywodzie

Termin II: od 30 września do 14 października 2019 r. (mikropolaryzacja mózgu)
Ośrodek rehabilitacyjny Metamorfoza w Międzywodziu
ul. Szkolna 3, 72-415 Międzywodzie

Na turnusie odbywać się będzie:

 • diagnostyka funkcji kory mózgowej-mowy, rozumienia, pisania, czytania, myślenia itp.,
 • badania zaburzeń wyższych czynności nerwowych w tym pamięci – neuropsycholog,
 • mikropolaryzacja mózgu (wg kwalifikacji neurologa podczas turnusu),
 • tlenoterapia mózgu (wg kwalifikacji neurologa),
 • neuroterapia i stymulacja uszkodzonych funkcji – rehabilitacja afazji, dysartrii,
 • EEG-Neurofeedback w wybranych przypadkach – sprawdzająco pracę mózgu,
 • fizjoterapia i rehabilitacja ruchowa.
Kadrę turnusu stanowić będą:
 • lekarz neurolog,
 • neuropsycholodzy w tym doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
 • neurologopeda,
 • neuroterapeuci -EEG – neurofeedback,
 • certyfikowany specjalista rehabilitacji tDCS – mikropolaryzacji mózgu,
 • terapeuta tlenoterapii mózgu,
 • fizjoterapeuci,
 • pielęgniarka,
 • lekarz ośrodka.

Każdy pacjent przywozi dokumentację medyczną z EEG głowy z ostatniego roku. Na turnusie odbywać się będą rehabilitacje i zabiegi wg ustalonych z neurologiem i lekarzem ośrodka rodzajów zabiegów. Decyzją kadry i diagnostyką uszkodzonych funkcji w mózgu zostaną prowadzone u poszczególnych pacjentów wybrane neuroterapie i zabiegi rehabilitacyjne. Cena turnusu nie ma wpływu na ilość zabiegów oraz ich rodzaj.

Mikropolaryzacja odbywa się w trzech panelach-po zakończeniu turnusu pacjenci mają możliwość kontynuacji mikropolaryzacji w pozostałych dwóch panelach oddzielnie płatnych w wybranych miejscowościach Łodz, Szczecin lub Żary (wg uznania).

Na terenie ośrodka do dyspozycji jest basen letni z podgrzewaną wodą (temp.25 °C) (3,75m x 8,25m x 1,3m).

Całkowity koszt turnusu: dla pacjentów wynosi 5.970 zł, dla opiekunów 2.570

UWAGA – cena turnusu nie jest zależna od kwalifikacji na poszczególne stymulacje i terapie, jest stała wg. ustalonych stawek dla wszystkich pacjentów bez względu na rodzaj stymulacji mózgu. Stymulacją mózgu są również poszczególne rehabilitacje będące częścią diagnostyki mózgu pacjenta.

Wszyscy pacjenci wysyłają zadatek w wysokości 1.500 zł  po wstępnym zakwalifikowaniu przez Zofię Twardochleb na konto współorganizatora Twardochleb Zofia AFA-MED 56 1160 2202 0000 0002 0747 0768, koniecznie z dopiskiem „Turnus neurologiczny dla dzieci” podając dane osoby, na którą należy wystawić fakturę (o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat). Zadatek jest bezzwrotny, jedynie w przypadkach wyjątkowych, podczas pobytu dziecka w szpitalu zostanie w drodze wyjatku zwrocony do dwóch tygodni przed turnusem w późniejszym terminie zwrot nie będzie dokonany.

Zapisy i kwalifikacje na turnus (tylko i wyłącznie) prowadzą:

Twardochleb Zofia – neurologopeda, afazjolog, specjalista wczesnej interwencji klinicznej
tel. 516 133 423, lub przez formularz kontaktowy

Marta Szczepańska – psycholog specjalność kliniczna
tel. 510 263 976, e-mail: szczepanska.marta@op.pl

Pin It on Pinterest