Afazja – Turnusy rehabilitacyjne – Szkolenia dla logopedów i kadr medycznych

Afazja – diagnoza i leczenie u dzieci i dorosłych

Neurolog, neuropsycholog, neurologopeda – rehabilitacja afazji i mikropolaryzacja mózgu ze stymulacją funkcji na EEG Neurofeedbacku w gabinetach i na turnusach rehabilitacyjnych.

 

mikropolaryzacja mózgu metodą tDSCMikropolaryzacja mózgu metodą tDCS

Metoda tDCS jest jeszcze mało znana, nad którą wciąż prowadzi się intensywne badania naukowe, szczególnie w Niemczech (Uniwersytet w Getyndze), Norwegii, Francji, Angli oraz w Stanach Zjednoczonych. Metoda mikropolaryzacji komórki nerwowej polega na… czytaj dalej >>


Nowy Gabinet AFA-MED w Szczecinie i w Żarach

Szczecin ul. Kopernika 3C/1 (naprzeciw stacji Orlen)
Żary ul. Domańskiego 2

  • Diagnostyka i leczenie deficytów mózgowych, kwalifikacja neurologa do polaryzacji – panel leczniczy trwa od 5 do 7 dni z konsultacja i diagnozą neurologiczną.
  • Leczenie deficytów pamięci, myślenia, mowy, czyli afazji, alalii, autyzmu, chorób Parkinsona, depresji, udarów, zaburzeń rozwojowych u dzieci, urazów czaszkowo-mózgowych z deficytami funkcji kory mózgowej – bez ciał obcych, rozruszników.
  • Kwalifikacje do mikropolaryzacji odbywają sie raz w miesiącu, sesje lecznicze polaryzacji mózgu – codziennie.
  • Diagnoza neuropsychologiczna, neurologiczna, neurologopedyczna.

czytaj dalej >>


szkolenia logopedyczneSzkolenia dla kadr medycznych, oświatowych

z dziedziny neurologii klinicznej, neurorehabilitacji, diagnostyki mózgu dzieci i dorosłych pacjentów.

Temat aktualnych szkoleń: Diagnoza neurologopedyczna uszkodzonego mózgu pacjenta w zespołach genetycznych oraz pozostałych uszkodzeniach mózgu na bazie neuroobrazowania oraz badan funkcji kory mózgowej. Patofizjologia mózgu. Metody diagnostyczne pacjentów po wypadkach komunikacyjnych w urazach czaszkowo-mózgowych. Wybrane studia przypadków.

Najbliższe terminy:
Łódź – 26 listopada 2016
Poznań – 7 stycznia 2017
Czytaj dalej>>


Afazja, czym tak naprawdę jest?

W szeroko pojętym określeniu afazji u pacjentów często myślimy o zaburzeniu mowy, dokładnie ujmując jednym z deficytów wystąpienia afazji u pacjenta jest mowa zniesiona, zaburzona częściowo. Jeśli jednak globalnie przebadamy u kazdego PACJENTA U KTÓREGO POTOCZNIE NA BAZIE ZABURZONEJ MOWY STWIERDZA SIĘ AFAZJĘ, zauważymy deficyty w wielu często innych funkcjach kory mózgowej, stąd pacjent afatyczny to nie tylko… czytaj dalej>>

 


Afazja rehabilitacja turnusy dla dorosłych nad morzemTurnus diagnostyczno-rehabilitacyjny nad morzem

Na podstawie dokumentacji medycznej m.in. TK, MRI głowy sprawdzamy funkcje kory mózgowej, oraz diagnozujemy poszczególne płaty, zajmując się jednocześnie dostosowaniem rehabilitacji i metod do systemowego stymulowania funkcji i stymulacji prawo tudzież lewopółkulowej. Każdy opiekun dostaje wskazówki jak kontynuować rehabilitacje mózgu i jak dany specjalista w miejscu zamieszkania ma podejść do deficytu. Nie można leczyć pacjenta objawowo nie mówi znaczy ćwiczyć mowę, nie rozumie ćwiczyć rozumienie – zasadnością jest odpowiednia diagnostyka mózgu i zasada systemowego spojrzenia na stan pracy mózgu pacjenta.
W programie leczenie i rehabilitacja neurolingwistyczna, leczenie afazji, rehabilitacje ruchowe, masaże manualne, hydromasaże, prądy, laser, kąpiele perełkowe, basen kryty. Turnus organizowany w Ośrodku Rehabilitacyjnym Rzemieślnik nad polskim morzem w Międzywodziu. Zapisy i kwalifikacje na turnus prowadzi Twardochleb Zofia – neurologopeda, afazjolog, specjalista wczesnej interwencji klinicznej.
Termin I: od 1 do 15 lipca 2017 r.- (mikropolaryzacja mózgu)
Termin II: od do 16 sierpnia 2017 r.- (mikropolaryzacja mózgu)
Termin III: od do 15 listopada 2017 r. – (mikropolaryzacja mózgu)
czytaj dalej >>


Diagnostyka połączona z wypoczynkiem letnim w górachDiagnostyka połączona z wypoczynkiem letnim dla dzieci i młodzieży

Wyjazd dla dzieci z deficytami w komunikacji. Podczas pobytu przeprowadzona będzie diagnostyka deficytów, wskazanie drogi do rehabilitacji, metody rehabilitacji mózgu a w tym mowy, rozumienia, myślenia i pamięci. Podłączenie do EEG-Neurofeedbacku – sprawdzenie pracy mózgu. Jest to wjazd diagnostyczno-wypoczynkowy…
Termin: od 26 czerwca do 2 lipca 2017 r. czytaj dalej >>

 


Afazja rehabilitacja turnusy dla dzieciTurnus NEUROLOGICZNY dla dzieci i młodzieży z rehabilitacją neurologopedyczną i ruchową nad morzem

Zapraszamy dzieci i młodzież na specjalistyczny turnus rehabilitacyjny organizowany w Ośrodku Rehabilitacyjnym Rzemieślnik nad polskim morzem w Międzywodziu. Jesteśmy wyspecjalizowaną kadrą medyczną z poza ośrodka, która będzie zajmowała się diagnozą funkcjonalną i leczeniem neurologicznym, rehabilitacją ruchową oraz neurologopedyczną i terapeutyczną. Przeprowadzona zostanie szczegółowa diagnostyka mózgu. Przyjmujemy dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi, ruchowymi, genetycznymi. Kwalifikację i zapisy przeprowadza Zofia Twardochleb – neurologopeda, afazjolog.

I termin: od 1 do 15 lipca 2017r.
II termin: od 19 lipca do 1 sierpnia 2017r.
III termin: od 3 do 16 sierpnia 2017r.
czytaj dalej >>

Pin It on Pinterest