Afazja – Turnusy rehabilitacyjne – Szkolenia dla logopedów i kadr medycznych

Afazja rehabilitacja turnusy dla dorosłych nad morzemTurnus diagnostyczno-rehabilitacyjny nad morzem

Na podstawie dokumentacji medycznej m.in. TK, MRI głowy sprawdzamy funkcje kory mózgowej, oraz diagnozujemy poszczególne płaty, zajmując się jednocześnie dostosowaniem rehabilitacji i metod do systemowego stymulowania funkcji i stymulacji prawo tudzież lewopółkulowej. Każdy opiekun dostaje wskazówki jak kontynuować rehabilitacje mózgu i jak dany specjalista w miejscu zamieszkania ma podejść do deficytu. Nie można leczyć pacjenta objawowo nie mówi znaczy ćwiczyć mowę, nie rozumie ćwiczyć rozumienie – zasadnością jest odpowiednia diagnostyka mózgu i zasada systemowego spojrzenia na stan pracy mózgu pacjenta.
W programie leczenie i rehabilitacja neurolingwistyczna, leczenie afazji, rehabilitacje ruchowe, masaże manualne, hydromasaże, prądy, laser, kąpiele perełkowe, basen kryty. Turnus organizowany w Ośrodku Rehabilitacyjnym Rzemieślnik nad polskim morzem w Międzywodziu. Zapisy i kwalifikacje na turnus prowadzi Twardochleb Zofia – neurologopeda, afazjolog, specjalista wczesnej interwencji klinicznej.

Termin I: od 19 czerwca do 1 lipca 2018r. – (mikropolaryzacja mózgu)
Termin II: od 2 do 15 listopada 2018r. – (mikropolaryzacja mózgu)
 czytaj dalej >>


Turnus NEUROLOGICZNY dla dzieci i młodzieży z rehabilitacją neurologopedyczną i ruchową nad morzem

Zapraszamy dzieci i młodzież na specjalistyczny turnus rehabilitacyjny organizowany w Ośrodku Rehabilitacyjnym Rzemieślnik nad polskim morzem w Międzywodziu. Jesteśmy wyspecjalizowaną kadrą medyczną z poza ośrodka, która będzie zajmowała się diagnozą funkcjonalną i leczeniem neurologicznym, rehabilitacją ruchową oraz neurologopedyczną i terapeutyczną. Przeprowadzona zostanie szczegółowa diagnostyka mózgu. Przyjmujemy dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi, ruchowymi, genetycznymi. Kwalifikację i zapisy przeprowadza Zofia Twardochleb – neurologopeda, afazjolog.

Termin I: od do 17 lipca 2018r.
Termin II: od 19 lipca do 1 sierpnia 2018r.
czytaj dalej >>


Mikropolaryzacja pacjentów z diagnostyką funkcji kory mózgowej w 3 stopniowym panelu

… czytaj dalej >>


Afazja – diagnoza i leczenie u dzieci i dorosłych

Neurolog, neuropsycholog, neurologopeda – rehabilitacja afazji i mikropolaryzacja mózgu ze stymulacją funkcji na EEG Neurofeedbacku w gabinetach i na turnusach rehabilitacyjnych.


mikropolaryzacja mózgu metodą tDSCMikropolaryzacja mózgu metodą tDCS

Metoda tDCS jest jeszcze mało znana, nad którą wciąż prowadzi się intensywne badania naukowe, szczególnie w Niemczech (Uniwersytet w Getyndze), Norwegii, Francji, Angli oraz w Stanach Zjednoczonych. Metoda mikropolaryzacji komórki nerwowej polega na… czytaj dalej >>


 Nowy Gabinet AFA-MED w Żarach

Żary ul. Domańskiego 2 – (teren Szpitala 105 w Żarach)
Szczecin ul. Kopernika 3U/1
Łódz ul. Zawiszy Czarnego 10

  • Diagnostyka i leczenie deficytów mózgowych, kwalifikacja neurologa do polaryzacji – panel leczniczy trwa od 5 do 7 dni z konsultacja i diagnozą neurologiczną.
  • Leczenie deficytów pamięci, myślenia, mowy, czyli afazji, alalii, autyzmu, chorób Parkinsona, depresji, udarów, zaburzeń rozwojowych u dzieci, urazów czaszkowo-mózgowych z deficytami funkcji kory mózgowej – bez ciał obcych, rozruszników.
  • Kwalifikacje do mikropolaryzacji odbywają sie raz w miesiącu, sesje lecznicze polaryzacji mózgu – codziennie.
  • Diagnoza neuropsychologiczna, neurologiczna, neurologopedyczna.

czytaj dalej >>


Afazja, czym tak naprawdę jest?

W szeroko pojętym określeniu afazji u pacjentów często myślimy o zaburzeniu mowy, dokładnie ujmując jednym z deficytów wystąpienia afazji u pacjenta jest mowa zniesiona, zaburzona częściowo. Jeśli jednak globalnie przebadamy u kazdego PACJENTA U KTÓREGO POTOCZNIE NA BAZIE ZABURZONEJ MOWY STWIERDZA SIĘ AFAZJĘ, zauważymy deficyty w wielu często innych funkcjach kory mózgowej, stąd pacjent afatyczny to nie tylko… czytaj dalej>>

 


szkolenia logopedyczneSzkolenia dla kadr medycznych, oświatowych

z dziedziny neurologii klinicznej, neurorehabilitacji, diagnostyki mózgu dzieci i dorosłych pacjentów.

Temat aktualnych szkoleń: Neuroobrazowanie a diagnostyka funkcji kory mózgowej dzieci i dorosłych pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Różnicowanie w diagnozie afazji i otępienia. Robak móżdżku, jądra podstawy a diagnoza neurologopedyczna i ocena pracy mózgu. Patofizjologia mózgu. Studia przypadków.

Termin szkoleń:
12 maja 2018 r. Warszawa,
13 maja
2018 r. Poznań.

Czytaj dalej>>

Pin It on Pinterest